Friesche Vlag & Duurzaamheid

Samen met jou en onze boeren willen we ons sterk maken voor een mooier Nederland. En dat is nodig. Want onze Nederlandse natuur kan alle hulp gebruiken. Daarom gaan steeds meer boeren van Friesche Vlag duurzamer te werk en besteden ze extra aandacht aan koe, natuur én het klimaat.

Als we samen kiezen voor duurzamer, maken we een groot verschil.

Extra aandacht voor dier, natuur en klimaat

“Het is onze tweede natuur om ons landschap goed te verzorgen”, zeggen veel leden-melkveehouders van FrieslandCampina. Ze zijn trots op hun goed verzorgde koeien, een goed onderhouden stuk land met meer kruiden en bloemen, insecten en weidevogels. Intussen dragen ze ook bij aan de energievoorziening van het bedrijf en de Nederlandse huishoudens via zonnepanelen of windmolens. Voor veel leden is het vanzelfsprekend, maar wij als onderneming vinden dit bijzonder en hebben veel bewondering voor de aanpak van onze eigenaren.

Voortdurend verduurzamen

Duurzame zuivel van FrieslandCampina voldoet als eerste aan het ‘On the way to PlanetProof’-keurmerk dat recent ook voor zuivel is opgericht. We zijn trots op de hoge lat die onze boeren in het algemeen leggen, maar het feit dat een flink deel van onze leden-melkveehouders als eersten dit keurmerk mochten dragen maakt ons nog wat trotser. ‘On the way to PlanetProof’ vraagt om bijzonder veel aandacht voor de combinatie dier, natuur en klimaat.

Cyclus, Natuur, Dierenwelzijn & Klimaat; Natuur: Meer aandacht voor biodiversiteit, Dierenwelzijn: Extra maatregelen voor dierenwelzijn en -gezondheid, Klimaat: Minder CO2 en duurzamere energiebronnen

Extra aandacht voor de koe

Zo heeft elke koe een eigen, ruime en zachte ligplaats. De boer maakt deze ligbedden elke dag mooi schoon als de koeien naar de melkstal zijn.
In de stal heeft de boer koeborstels opgehangen. Dat zijn een soort massageborstels waar de koe zelf naartoe gaat om haar vacht te laten borstelen. Het is ook een plek waar koeien sociaal contact met elkaar hebben. Tot slot komt ieder kwartaal de 'pedicure' om de klauwen van alle koeien te controleren en eventueel te behandelen. Zo zorgt de boer dat de koeien prettig kunnen lopen in de stal.

Extra aandacht voor de natuur

Onze boeren zijn zuinig op karakteristieke landschapselementen. Zo zorgen zij voor de aanleg en het onderhoud van natuurvriendelijke oevers en bloemrijke stroken die wintervoer opleveren voor vogels. Daarnaast willen deze boeren op het gebied van het voer graag zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn. In gras zitten veel eiwitten. Boeren laten hun koeien dan ook liever weiden dan eiwitrijk voer in te kopen. Tot slot rijden ze de mest uit met een 'sleepslang' komt het verdund en in kleinere porties op het land terecht. Daarmee wordt het beter benut.

Extra aandacht voor het klimaat

Voordat de koemelk na het melken in een tank gaat om te koelen, wordt eerst de warmte opgevangen in een voorkoeler. Omdat daarna minder stroom nodig is om de melk koel te houden, kan 20% energie worden bespaard en vermindert de boer de uitstoot van CO2. Daarnaast maken de boeren zoveel mogelijk gebruik van zonnepanelen - vaak geplaatst op het dak van hun stallen en wagenloodsen - vermindert de boer de uitstoot van broeikasgassen in hun bedrijf. Tot slot boeren en ademen koeien het broeikasgas methaan. Daarom zorgen FrieslandCampina-boeren dat het voer dat hun koeien krijgen zo is uitgezocht dat het boeren - en daarmee de methaan-uitstoot - aanzienlijk vermindert.

Kleine bijdrage, grote impact

Boeren die willen en kunnen voldoen aan de eisen, krijgen hiervoor een extra vergoeding. Een deel van de vergoeding gaat naar het collectief, de coöperatie. Deze middelen worden ingezet voor verdere verduurzaming van andere leden-melkveebedrijven. Daarvoor vragen we consumenten ook om een bijdrage. Want waarom zou je als consument niet een beetje meer over hebben voor natuur, dierenwelzijn en klimaat?