Actievoorwaarden 

Artikel 1 Algemeen 

 1. De Actievoorwaarden van de Friesche Vlag & Philips kortingsactie (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Friesche Vlag actie (hierna: de “Actie”) die FrieslandCampina B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort ingeschreven in de Kamer van Koophandel (hierna: "FrieslandCampina"), organiseert van 17 september tot en met 16 december 2018 (hierna: de “Actieperiode”). 

 1. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden. 

 1. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. 

 1. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u telefonisch richten aan de Consumentenservice van FrieslandCampina (0800–0765). 

 Artikel 2 Speelwijze 

 1. De Actie werkt als volgt: 

 • Koop twee Friesche Vlag-producten naar keuze*. 

 • Log in op je Eurosparen-account of maak een account aan. 

 • Vul de 2 Friesche Vlag-codes in op de actiepagina: www.frieschevlag.nl/Philips. De gebruiker dient twee codes in te voeren om toegang te krijgen tot de Friesche Vlag actiepaginaLet op! De codes die je invult worden op de actiepagina niet opgeteld bij je Eurosparen-saldo maar zijn alleen te gebruiken om je korting te claimen. Daarnaast is het niet mogelijk om eerst de Eurosparen-codes in te voeren in het reguliere code-vak om vervolgens met dezelfde code toegang te krijgen tot de actiepagina. 

 • Na het invullen van 2 Friesche Vlag-codes, behoud je gedurende de gehele actieperiode toegang tot de Friesche Vlag actiepaginaNa het invoeren van de twee Friesche Vlag-codes heb je tot het einde van de actieperiode (i.e. 16 december 2018) toegang tot de geselecteerde Philips koffiemachines op de actiepagina. 

 1. Alleen Friesche Vlag-codes worden geaccepteerd. 

 1. Maak je keuze tussen de geselecteerde Philips koffiemachines op de actiepagina, claim je 40% korting, verzilver de kortingsvoucher in de Philips store en reken het resterende bedrag af in de Philips store. De kortingsvoucher is geldig tot en met 16 januari 2019. 

 1. De adviesprijzen van de koffiemachines zijn afkomstig van onze partner (i.e. Philips). Op deze adviesprijs wordt de 40% korting toegepast.  

 1. Om deel te nemen is een Eurosparen-account nodig. Deze kan kosteloos worden aangemaakt op www.frieschevlag.nl. 

 1. De geselecteerde Philips koffiemachines die op de actiepagina van Friesche Vlag worden aangeboden, worden ook aangeboden in de reguliere Eurosparen Spaarshop. In de Spaarshop kunnen deze geselecteerde koffiemachines aangeschaft worden door de inzet van Eurosparen-euro’s om dezelfde korting te ontvangen. 

 * Friesche Vlag Goudband fles (1L, 465ml, 350ml en 186ml), Friesche Vlag Goudband pak (929ml en 185ml), Friesche Vlag Goudband cup (7ml DS20x10), Friesche Vlag Goudband extra romig pak (455ml), Friesche Vlag Halvamel fles (1L, 465ml, 350ml en 186ml), Friesche Vlag Halvamel pak (930ml, 455ml en 185ml), Friesche Vlag Halvamel cup (7ml DS20x10), Friesche Vlag Balance fles (186ml), Friesche Vlag Balance pak (466ml), Friesche Vlag Balance cup (7ml DS20x10), Friesche Vlag Latte pak (1L en 500ml) 

Artikel 3 Prijzen/actieproducten 

 1. De Philips koffiemachines en melkopschuimers waarop de korting van 40% van toepassing is, zijn als volgt: 

 • SENSEO® Original Koffiezetapparaat HD6554/90 

 • SENSEO® Viva Café Koffiezetapparaat HD6563/20, HD6563/40 en HD6563/60 

 • SENSEO® Latte Duo Plus Koffiezetapparaat HD6574/50 en HD6570/60 

 • SENSEO® Switch Pad- en filterkoffiezetapparaat HD6592/80 

 • SENSEO® Original Koffiezetapparaat HD6554/60 

 • SENSEO® Switch HD6592/60 

 • Intense Koffiezetapparaat HD7697/90 

 • Daily Collection Koffiezetapparaat HD7479/20 

 • Café Gourmet Koffiezetapparaat HD5414/00 

 • Senseo Milk Twister CA6500/01, CA6500/10, CA6500/30 en CA6500/60 

 1. Deze actie geldt zolang de voorraad strekt. 

 1. Voor vragen en/of klachten met betrekking tot deze Philips koffiemachines en melkopschuimerskunt u contact opnemen met de klantenservice van Philips (https://www.philips.nl/c-w/support-home/support-contact-page.html) . 

 

Artikel 4 Deelname 

 1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in Nederland woont en een Nederlands IBAN nummer heeft. 

 1. Om deel te nemen is een Eurosparen-account nodig. Deze kan kosteloos worden aangemaakt op www.frieschevlag.nl 

 1. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van FrieslandCampina schriftelijk tonen. 

 1. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie. 

 

Artikel 5 Gebruik gegevens 

 1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige NAW gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen. 

 1. FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen. 

 1. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars. 

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid 

 1. FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen. 

 1. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen. 

 

Artikel 7 Slotbepalingen 

 1. Friesche Vlag is een geregistreerd merk van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina. 

 

Artikel 8 Diversen 

 1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.   

 1. FrieslandCampina zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006. 

 1. FrieslandCampina zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen. 

 

Versie/datum 
27 augustus 2018